Aj napriek tomu, že neinvazívne prenatálne testovanie dáva veľmi presné výsledky, stále je považované za skríningovú metódu a zatiaľ tento typ testovania úplne nenahrazuje invazívne diagnostické metódy ako odber choriových klkov (CVS) a odber plodovej vody (amniocentéza).

Pri pozitívnom výsledku je nutné vykonať invazívny výkon a potvrdiť výsledok získaný prostrednictvom NIPT..

Pri negatívnom výsledku existuje malá (aj keď veľmi nízka) pravdepodobnosť, že plod aj napriek tomu bude postihnutý najčastejšie chromozómovou chybou. Hrozí to najmä pri abnormálnych nálezoch pri ultrazvukovom vyšetrení plodu alebo v prípade nízkeho obsahu DNA plodu vo vzorke krvi matky tzv. fetálna frakcia DNA.

MaterniT GENOME

MaterniT® GENOME

Neinvazívny prenatálny test MaterniT™ GENOME od spoločnosti Integrated Genetics je určený pre všetky tehotné ženy, ktoré chcú poznať maximum informácii o svojom dieťatku.

Ako prvý na svete vám ponúkame túto možnosť starostlivosti o tehotnú ženu už od 10. týždňa tehotenstva. Test MaterniT™ GENOME využíva najmodernejšie technológie a ponúka najširšie spektrum vyšetrení zo všetkých dostupných neinvazívnych testov. Test je vhodný pre tehotenstvá s jedným plodom.

Dostupnosť výsledkov: do 5 dní od doručenia vzorky krvi do USA
Neurčitý výsledok: < 1.5 %
O cene sa informujte u svojho gynekológa

Ďalšie informácie »

MaterniT21 Plus

MaterniT® 21 Plus

Špičkový neinvazívny prenatálny test americkej spoločnosti Integrated Genetics ponúkajúcej široký záber testovania základných trizómií a ďalších genetických ochorení. Test je možné úspešne použiť aj u viacpočetných tehotenstiev.

Dostupnosť výsledkov: do 5 dní od doručenia vzorky krvi do USA
Neurčitý výsledok: < 1.5 %
O cene sa informujte u svojho gynekológa

Ďalšie informácie »

Harmony Test

Harmony Prenatal Test

Prenatálny neinvazívny test americkej spoločnosti Ariosa, zahrňujúci najbežnějšie trizómie plodu (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm).

Ďalej ponúkáme aj niekoľko rozšírených variantov, ktoré ponúkajú testovanie vád viazanych na pohlavné chromozómy X a Y, určenie pohlavia a DiGeorgov syndróm.

Dostupnosť výsledkov: do 7 dní
od doručenia vzorky krvi do USA

Neurčitý výsledok: < 4 %
O cene sa informujte u svojho gynekológa

Ďalšie informácie »


Neinvazívne testy? Jednoznačne áno ...

Minimalizácia záťaže budúcej maminky, rýchlosť dostupnosti presného výsledku a samozrejme neinvazívny charakter testu, to sú primárne benefity neinvazívnych prenatálnych testov.

MUDr. Petr Polák, CSc., vedúci lekár centra U.S.G.POL, Olomouc
a vedúci centra Prenatálnej diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o., Zlín.

MUDr. Petr Polák, CSc.

Konzultace neinvazivní prenatální test Harmony

Dostupnosť testov? Pýtajte sa svojho gynekológa.

V Slovenskej republike rastie od 70-tych rokov priemerný vek rodičiek a tehotných žien. S tým sa zvyšuje aj riziko chromozómových chýb plodu.

Jednou z najčastejších spojenou s mentálnou retardáciou je Downov syndróm. Neinvazívne prenatálne testovanie vykazuje spoľahlivosť viac ako 99 percent a je vhodnou alternatívou k bežne vykonávanému skríningu a invazívnym metódam. Tento typ testu napríklad absolvovala aj známa moderátorka Lucie Borhyová. V Slovensku je dostupnosť týchto testov nielen v hlavnom meste Bratislava, ale aj v ďalších mestách ako Žilina, Martin, Považská Bystrica, Poprad.


Tabulka testy

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) - neinvazívne prenatálne testy ponúkajú tehotným ženám zistenie Downovho syndrómu a ďalších najbežnejších chromozómových chýb plodu iba z krvi matky a to už od 10. týždňa tehotenstva. Pri týchto testoch sa zo vzorky krvi tehotnej ženy izoluje voľná mimobunečná DNA jej plodu.

V Slovenskej republike sú v súčasnej dobe ponúkané tieto testy:
Vykonanie neinvazívneho prenatálneho testu je vhodnou náhradou invazívneho výkonu predovšetkým u tých tehotenstiev, u ktorých je riziko postihnutia plodu zvýšené kvôli:
  • pozitívnemu výsledku bežne vykonávaného skríningu (kombinovaný test, integrovaný test, triple test) z krvi matky
  • abnormálnemu nálezu pri ultrazvukovom vyšetrení
  • pri rizikovej rodinnej anamnéze (výskyt Downovho syndrómu alebo iného genetického ochorenia u najbližších rodinných príslušníkov či v predchádzajúcej gravidite)
  • pokročilejšiemu veku matky
Tento typ testovania je taktiež vhodný pre tehotné ženy, ktoré chcú maximálne presné vyšetrenie postihnutia plodu najčastejšími typmi chromozómových chýb (hlavne Downovým syndrómom) a nechcú podstupovať riziko spojené s amniocentézou či iným invazívnym výkonom.

V súčasnej dobe je tento typ testov možno ponúkať tiež ženám, ktoré nechcú absolvovať bežné skríningové testy.

Späť hore

© 2014 JL - Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu webu je bez písomného súhlasu zakázané